English Romana

    

Aveți nelămuriri privind clauzele din polița dvs. de asigurare? Nu știți ce riscuri sunt asigurate şi care sunt opțiunile dvs. în caz de daună auto?

2.1.     Citiți cu atenție polița de asigurare propusă de asigurător! Înainte să semnați polița, analizați clauzele acesteia! Acordați atenție sporită în principal clauzelor privind:

  • suma asigurată, limitele de despăgubire, franșiza și prima de asigurare;
  • riscurile asigurate: ce riscuri asigură polița, dar mai ales ce riscuri exclude polița; ce se plătește în caz de daună, dacă se acordă (sau nu) despăgubiri şi pentru lipsa de folosință a vehiculului avariat/ distrus;
  • posibilitățile de reparare a autovehiculului avariat; ATENȚIE la clauzele de limitare a posibilității de a ALEGE atelierul de reparații si/sau piesele de schimb în eventualitatea unei pagube;

Verificați cu atenție dacă, pe durata asigurării, vi se interzice sau vi se limitează în orice fel opțiunea de a alege atelierul de reparații dorit sau calitatea pieselor de schimb utilizate pentru remediere! În cazul în care sunt astfel de limitări, puteți solicita asigurătorului să le elimine sau să motiveze corespunzător aceste limitări sau puteți alege alt asigurător ce nu impune astfel de limitări!

2.2.     Dacă nu ați înțeles anumite clauze din polița de asigurare propusă, solicitați clarificări! Aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la toate opțiunile de care dispuneți în eventualitatea unei pagube(1), cu privire la condițiile contractuale și alte informații generale utile.

2.3.     Pentru detalii privind dreptul dumneavoastră de informare privind polița de asigurare, consultaţi pagina web a Autorităţii de Supraveghere Financiară/ secțiunea Asigurări:

http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=744&Itemid=176&lang=ro;

http://www.asfromania.ro/index.php/consumatori/intrebari-frecvente/asigurari


(1) Potrivit art. 18 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor: „Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate”.

Potrivit Art. 9 din Norma privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule („Norma privind asigurarea RCA”)“Asiguratorii RCA au obligația de a publica pe site şi de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informațiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor, precum şi informații privind personalul cu atribuții in constatarea şi lichidarea daunelor”.