English Romana

    

Nu știți cum să procedați în cazul unei daune auto acoperită de poliță RCA sau a uneia CASCO?

1.1.      Notificați asigurătorul cu privire la evenimentul asigurat care a provocat dauna auto, inclusiv cauzele şi împrejurările în care s-a produs acesta! Consultând polița de asigurare sau site-ul asigurătorului, puteți afla detalii privind termenul limită de notificare, mijloacele de notificare și datele de contact pentru punctele de constatare daune din rețeaua asiguratorului respectiv.

Suplimentar, pentru informații și suport, contactaţi şi reprezentanţa auto din România a producătorului vehiculului avariat/ distrus!

1.2.      Aveți dreptul de a va alege punctul de constatare daune! După notificarea evenimentului produs, trebuie să vă prezentați la punctul de constatare ales de dumneavoastră din rețeaua asiguratorului respectiv şi să urmați procedura comunicată de/ agreată cu asiguratorul, pentru avizarea şi constatarea pagubei materiale suferite.

Dacă ați procedat la repararea vehiculului avariat înainte de constatarea de catre asigurator a pagubei materiale suferite, puteți beneficia totuși de despăgubiri în baza unei poliţe RCA, dacă împrejurările și cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosarul de daună(1). Verificați dacă aveți același drept şi în polița CASCO!

1.3.      Aveți dreptul să formulați obiecții! În cazul poliţei RCA, dacă aveți obiecții(2) cu privire la prejudiciile constatate, aveți dreptul să le menționați în procesul verbal de constatare a pagubelor! În plus, dacă prin demontarea sau reparația bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate inițial, este necesară încheierea unui proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor. Verificați dacă procedura e similară şi în polița CASCO!

1.4.      Pentru încasarea despăgubirilor, dosarul de daune trebuie sa fie complet! Asigurați-vă că toate documentele necesare (inclusiv deviz lucrări de reparații, facturi, chitanţe) sunt la dosar! În momentul depunerii documentelor de reparaţie şi a celor necesare solicitării indemnizaţiei de asigurare, asigurătorul să aibă la dispoziţie tot ce îi trebuie pentru închiderea dosarului de daună, prin achitarea despăgubirii!

1.5.      În baza unei polițe RCA, aveți dreptul la încasarea despăgubirilor înainte de efectuarea reparațiilor(3) şi de a utiliza ulterior sumele primite cu titlu de despăgubire pentru a efectua reparațiile la orice atelier de reparații auto ce funcționează în baza legii, inclusiv la un atelier autorizat şi de producătorul de vehicule sau reprezentantul autorizat al acestuia. Verificați dacă aveți același drept şi în polița CASCO!

1.6.      Pentru detalii suplimentare privind gestionarea dosarului de daună şi pașii de urmat în cazul unei daune acoperită de o poliță RCA sau de una CASCO, consultaţi pagina web a Autorităţii de Supraveghere Financiară/ secțiunea Asigurări:

Pt. RCA: http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=171&lang=ro;

Pt. CASCO: http://www.asfromania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=763&Itemid=184&lang=ro

1.7.      În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat, dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (pagina web: http://baar.ro/) pentru asistență.


(1) Potrivit Art. 42 din Norma privind asigurarea RCA: „În asemenea situații stabilirea mărimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliție, de unitățile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente, a documentațiilor privind costul efectiv al reparațiilor efectuate, coroborate cu prețurile practicate de unitățile de specialitate, a declarațiilor scrise ale părților implicate în accident și ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum și a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatări ale asiguratorului, rezultate în urma examinării reparațiilor executate la vehicul și, după caz, a înlocuirii eventualelor părți componente sau piese avariate, precum și cu investigațiile în legătură cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Și în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

(2) Potrivit Art. 40 din Norma privind asigurarea RCA „(1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia. (2) Eventualele obiecții ale părților cu privire la prejudiciile constatate vor fi menționate în procesul-verbal sau într-o anexa la acesta. (3) Eventualele modificări în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnătura persoanelor precizate la alin. (1). (4) Dacă prin demontarea sau reparația bunului avariat au rezultat și alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate inițial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor”.

(3) Potrivit art. 50 alineat 10 din Norma privind asigurarea RCA, “În cazul în care pentru reparațiile vehiculului se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparațiilor, cuantumul pagubei se stabilește luând în calcul preţurile practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparației/înlocuirii pieselor avariate, precum şi pentru părți componente, piese înlocuitoare noi şi materiale.”