English Romana

    

Ghid de finantare (informatii pt. pers. fizice / jurdice)

Avand in vedere reluarea programului “Rabla” pe anul 2018, venim in intampinarea celor interesati cu un suport informativ, ce are rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Informatiile se regasesc in Ordinul nr. 963 din 13 septembrie 2018, privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791 din 14 septembrie 2018. – EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI.


Ordinul MM nr. 963/2018 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2018-2019 a fost publicat pe 14 septembrie a.c. în Monitorul Oficial și deja se aplică de la momentul apariției.

Inscrierile beneficiarilor sunt estimate a incepe pe la mijlocul lunii mai 2018. Spre deosebire de anii precedenți, ghidul programului supranumit „Rabla” este valabil nu doar pentru anul curent și pentru anul 2019.

„Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național”.

Prima de casare
Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei. Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcționare mixt.

Prin urmare, in anul 2018, un cetățean poate primi de la stat maximum 9.200 de lei, adică 6.500 de lei primă de casare și 2.700 de lei ecobonus.

Prima de casare se acordă numai pentru mașinile vechi de cel puțin opt ani (adică cele înmatriculate prima oară în România înainte de 1 ianuarie 2010). Iar fiecare cetățean poate să cumpere mai multe mașini noi prin programul „Rabla”, însă numai dacă predă, pentru casare, un număr echivalent de automobile vechi. Totodată, există și posibilitatea de a ceda prima de casare unei alte persoane.

„Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar”, scrie în Ordinul MM nr. 963/2018.

În programul „Rabla” se pot înscrie, de asemenea, firmele, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, organizațiile neguvernamentale, primăriile, școlile, instituțiile publice, bisericile, societățile de avocatură și unitățile medicale.

Spre deosebire de anul trecut, cetățenii pot cere în 2018 o sumă mult mai mare pentru a-și lua o mașină electrică. Concret, este vorba de o finanțare de până la 45.000 de lei (spre 10.000 de euro), în condițiile în care în 2016 suma maximă a fost de doar 20.000 de lei (spre 4.500 de euro). Practic, vorbim de o majorare a valorii ecotichetului de 125%. Si acest program (Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic – Rabla Plus) este valabil pentru perioada 2018 – 2019.

Mai exact, ecotichetul are două valori fixe, în funcție de tipul automobilului care va fi achizitionat, după cum urmează:
45.000 de lei (față de 20.000 de lei în 2016) pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric (o mașină cu motor electric, ce-și ia energia din baterii reîncărcabile și nu emite deloc emisii poluante);
20.000 de lei (față de 5.000 de lei în 2016) pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, ce generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km (o mașină care-și preia energia din două surse de energie – un combustibil consumabil și un dispozitiv de stocare a energiei electrice).

Pentru achiziționarea unei mașini electrice se acordă un singur ecotichet. Astfel, aceeași persoană (fizica sau juridica) poate să acceseze mai multe ecotichete, dar numai pentru un număr egal de mașini electrice cumpărate. „Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid (…), diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar”, este explicat în ordinul de ministru.
In plus, cumparatorii (atat Pfiz cat si PJur) pot să cumuleze ecotichetul cu prima de casare obținută în cadrul programului „Rabla”. Într-o asemenea situație, suma totală acordată de stat la achiziționarea unei mașini electrice poate ajunge până la 51.500 de lei (45.000 + 6.500), adică peste 11.000 de euro. Totuși, trebuie avut în vedere că participarea în programul „Rabla” este condiționată de casarea unei mașini vechi de cel puțin opt ani.

Prin majorarea valorii ecotichetului, participarea în programul „Rabla Plus” este mult mai tentantă pentru persoanele fizice, având în vedere și faptul că rețeaua națională de prize electrice este în extindere.

Mentiune: Informatiile oficiale la zi despre derularea programului pot fi accesate pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro.

Ghidul complet RABLA se poate descarca AICI