English Romana

    

Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorii de performanţă

Art. 3: Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorii de performanţă

(1)Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2)Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.

(3)Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a)diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;

b)diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;

c)prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

(4)Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:

a)autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2007, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice;

b)autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

(5)Indicatorul de performanţă şi eficienţă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.Art. 4: Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.Art. 5: Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

(1)Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2)Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.Inapoi la CUPRINS