Informatii utile drepturi


Aveţi nelămuriri în privinţa procedurii de decontare în cazul repraţiilor CASCO?

4.1. Care este termenul legal de plată a unei despăgubiri ? Termenele de plată ale unei despăgubiri diferă în funcţie de forma de asigurare (RCA sau CASCO). Astfel avem:

 • Pentru evenimente produse din vina unei terţe persoane şi dosarul de daună se instrumentează de societatea de asigurare în baza poliţei de răspundere civilă (RCA), termenul de plată este de maximum 15 zile de la data la care asigurătorul a definitivat investigaţia necesară evaluării sumei pe care este obligat să o plătească, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească;
 • Pentru evenimente avizate în baza poliţei de asigurare facultativă Casco, termenul de plată este cel prevăzut contractual, contractul având putere de lege între părţi.
4.2. Dacă asiguratul/păgubitul este obligat să efectueze reparaţiile la o unitate service indicată de asigurător? Asiguratul/păgubitul nu are obligaţia să repare autovehiculul la service-ul indicat de asigurător. Aceasta trebuie privită doar ca o recomandare. Detalii la pct 6.

4.3. Ce documente sunt necesare pentru deschiderea dosarului de daună în cazul unui eveniment auto?

De regulă, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună sunt:

 • În cazul accidentelor rutiere survenite pe teritoriul României în care au fost implicate două vehicule și din care au rezultat numai pagube materiale – Formularul de Constatare Amiabilă completat corespunzător sau Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original;
 • În cazul accidentelor rutiere în care au fost implicate mai mult de două vehicule – Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original;
 • În cazul accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale – Documentul tip “Anexa 2” (eliberat de Poliţie) şi autorizaţia de reparaţie, în original;
 • În cazul în care accidentul a avut ca rezultat numai avarierea vehicului propriu și vehiculul este asigurat CASCO, vă puteţi prezenta direct la asigurătorul CASCO care va constata avariile, va deschide dosarul de daună şi vă va elibera documentul de introducere în reparaţie a vehiculului;
 • Adeverinţa de daună în cazul furturilor parţiale (eliberată de Poliţie) sau raportul de expertiză în cazul incendiilor (eliberat de Pompieri), în original – pentru asiguraţii CASCO; Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA (sau Cartea Verde în cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate) a vehiculului condus de şoferul vinovat de producerea accidentului, în copie;
 • Permisul de conducere al conducătorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
 • Certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
 • După caz, cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
 • În cazul în care vehiculul pentru care se deschide dosarul de daună aparţine unei persoane juridice (inclusiv societăţi de leasing) este necesar să aveţi o împuternicire/înştiinţare din partea proprietarului vehiculului;
 • Polița de asigurare CASCO (inclusiv anexele tabelare cu autovehiculele incluse în asigurare, dacă este cazul). Pentru finalizarea dosarului de daună auto, trebuie să mai prezentați următoarele:
 • Toate documentele fiscale, în original, doveditoare ale reparaţiei vehiculului (facturi, chitanţe, comenzi de lucru pentru service etc.);
 • Cererea de despăgubire completată, semnată de către proprietarul vehiculului pentru care s-a deschis dosarul de daună sau de către imputernicitul legal al acestuia (şi, după caz, ştampilată).
*De la caz la caz, asigurătorul mai poate solicita și alte documente menționate în mod expres pe nota de constatare (document ce se completează de către păgubit/asigurat/reprezentanții acestora în momentul avizării daunei).