Informatii utile drepturi

 

Doriti să vă reparați vehiculul avariat la alt service (autorizat de către producator) decât cel recomandat de catre asigurător?

6.1.    Aveți acces la toate atelierele de reparații care funcționează legal, fiind autorizate de Registrului Auto Român (RAR)(1) şi, facultativ, de producătorul de vehicule sau de reprezentantul autorizat al acestuia(2).

Lista atelierelor de reparații auto autorizate de producătorii de vehicule pentru fiecare marcă, poate fi consultată: http://www.apia.ro/ateliere-autorizate-marca/

Lista atelierelor de reparații auto autorizate de Registrului Auto Român (RAR), poate fi consultată:

http://www.rarom.ro/RO/article–Ateliere%20service%20auto%20-%20conform%20Legii%20512013–851.html

6.2.    Nu aveți obligația legală de a vă adresa doar atelierelor de reparații recomandate de asigurător; aveți dreptul de a efectua reparațiile la orice atelier de reparații auto ce funcționează în baza legii, inclusiv la un atelier autorizat de către producătorul vehiculului respectiv sau de reprezentantul autorizat al acestuia.

De reținut! Impunerea de către asigurători a anumitor ateliere de reparații poate constitui abuz! Aveți dreptul la reparații atât în ateliere autorizate de producătorul de vehicule, cât şi la alți reparatori autorizați de către Registrul Auto Român (RAR). AVEȚI DREPTUL DE A ALEGE ATELIERUL DE REPARAȚII(3)! Aveți dreptul la reparații de calitate!


(1) Potrivit art. 2. din Ordonanţa nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz: „Autorizația tehnică se eliberează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor şi Turismului, denumit în continuare R.A.R., având în vedere raportul de evaluare a capabilității tehnice a agentului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformității pe baza reglementarilor şi normelor tehnice elaborate de ministerul respectiv. Autorizația tehnică de funcționare diferențiază operatorii economici pe clase, în funcție de tipul si complexitatea activității pe care o executa, fără a nominaliza şi marca de autovehicule.”

(2) Potrivit Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul nr. 2.131/2005 si modificate ulterior prin Ordinul 1022/2013, atelierele de reparații sunt clasificate pe clase, în funcție de tipul activității [spre exemplu: A1 – activităţi de reparaţii ale vehiculelor rutiere, A2. activităţi de întreţinere a vehiculelor rutiere, A3. activităţi de reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere; B1. activităţi de reparaţii ale componentelor şi ale sistemelor vehiculelor rutiere] si complexitatea activității [spre exemplu: „operații privind A1.5.1. sistemul de frânare mecanic sau A1.5.2. sistemul de frânare hidraulic]. Spre exemplu:

„Clasa I – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1-A1.8 şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

Clasa II – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1-A1.8, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

Clasa III – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura numai unele dintre operaţiunile prevăzute pentru unul dintre sistemele A1.1A1.8.”

(3) Potrivit art. 10 lit. a) din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, „libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora” reprezintă un drept al consumatorilor, la încheierea contractelor. Potrivit aceleiaşi ordonanţe, încălcarea acestei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 20.000 lei.