Informatii utile drepturi

 

Nu știți ce tip de piese vor fi folosite la repararea vehiculului avariat?

7.1.     Aveți dreptul să alegeți piesele de schimb! Aveți dreptul la reparații de calitate, care să asigure buna funcționare şi fiabilitatea autovehiculului dvs. şi să vă confere siguranță în trafic! Puteți opta între piese de schimb originale și piese de schimb de calitate echivalentă(1)!

7.2.     Aveți dreptul să fiţi informat(ă) corespunzător cu privire la originea piesei de schimb utilizate pentru reparare, astfel încât să puteţi alege, în deplină cunoştinţă de cauză, între piesele de schimb oferite pentru reparare(2).

7.3.     Atenție! Asigurați-vă că piesele de schimb utilizate în reparații sunt marcate corect cu marca producătorului, marca de certificare a conformităţii, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz! De asemenea, piesele de schimb trebuie să fie însoțite de declaraţia de conformitate şi de certificatul de garanţie(3)! Solicitați aceste documente sau verificați aceste marcaje!

7.4.     Atenție la produsele pirat sau contrafăcute(4)! Comercializarea de piese contrafăcute reprezintă infracțiune, iar montarea lor pe autovehicul poate afecta direct calitatea serviciilor de reparații şi, ca urmare, siguranța în trafic!

Puteți deosebi mai ușor piesele originale de cele contrafăcute, dacă analizați grafica ambalajului, eticheta piesei de schimb (care, de regulă, este imprimată cu o cerneală specială irizantă), elementele de siguranță precum: holograma şi numărul de serie.

7.5.    Anumite reparații nu pot fi făcute decât cu piese de schimb originale! Dacă beneficiază de protecție(6), piesele de schimb vizibile necesare reparării vehiculului avariat precum: panouri de caroserie: bară protecţie, uşă, aripă, capotă, unităţi de iluminare (far, stop), geamuri auto (geam lateral, parbriz, lunetă, oglindă) nu pot fi înlocuite decât cu piese originale, furnizate de producătorul auto sau cu acordul acestuia!
Detalii pe:
OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market
OMPI – World Intellectual Property Organization.

De reținut! Impunerea de către asigurători sau de către atelierul de reparații a anumitor piese de schimb poate constitui abuz! AVEȚI DREPTUL DE A ALEGE PIESELE DE SCHIMB(5) ce vor fi utilizate în repararea vehiculului! Aveți dreptul la reparații de calitate!


(1) Potrivit Comunicării Comisiei Europene „Orientări suplimentare privind restricţiile verticale în acordurile pentru vânzarea și repararea autovehiculelor, precum și pentru distribuţia de piese de schimb pentru autovehicule”, piesele de schimb se clasifica astfel:

 

(a) piese care poartă marca producătorului de auto-vehicule (OEM);

(b) piese de origine fabricate și distribuite de furnizorii de echipamente de origine (OES) și

(c) piese de schimb de „calitate echivalentă” – respectiv cele care trebuie să aibă o calitate suficient de ridicată astfel încât utilizarea acestora să nu pună în pericol reputația rețelei autorizate respective.

(2) Potrivit art. 19 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor:„Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia”.

(3) Potrivit art. 20 alin. 3 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor: „Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător”.

(4) Potrivit Ordonanţei nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora: „Este interzisă introducerea pe piaţă şi/sau comercializarea următoarelor produse şi materiale de exploatare: a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/ certificarea suspendată ori retrasă, după caz; b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzător, cu marca producătorului, marca de certificare a conformităţii, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz; c) produsele sau materialele de exploatare pe care au fost aplicate inscripţionări şi/sau marcaje falsificate ori neautorizate; d) produsele sau materialele de exploatare neinscripţionate cu informaţiile stabilite prin reglementări legale; e) produsele sau materialele de exploatare neînsoţite de declaraţia de conformitate şi de certificatul de garanţie; f) produsele sau materialele de exploatare având marcaje şi inscripţionări cu denumiri care pot crea confuzii; g) produsele contrafăcute.”

(5) Potrivit art. 10 lit. a) din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, „libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora” reprezintă un drept al consumatorilor, la încheierea contractelor. Potrivit aceleiaşi ordonanţe, încălcarea acestei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 20.000 lei.

(6) România se înscrie în rândul statelor care extind protecţia aspectului exterior şi asupra pieselor de schimb, in temeiul Legii 129/ 1992 privind protecția desenelor si modelelor. Astfel, „pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.” (art. 30)