Summary Insights of the Automotive sector Sept. 2019

Summary Insights of the Automotive sector Sept. 2019

https://www.project-drives.eu/Media/Newsletters/14/Newsletters_14_20191015_115644.pdf Întreaga industrie se așteaptă la schimbări structurale majore într-un viitor apropiat;
  • Instruirea continuă va fi fundamentală pentru sectorul auto;
  • Este obligatorie o strânsă cooperare între furnizorii de educație și industrie pentru a stabili o agenda de competențe necesare in viitor, avand in vedere transformarile structurale ale acestei industrii;
  • Cursurile de recalificare / perfecționare / desfasurate la locul de munca pot contribui la depășirea modificărilor structurale în sectorul auto.
In ceea ce priveste vectorii cheie ai schimbarii / transformarilor din industrie, conform rapoartelor European Automotive Skill Council si GEAR 2030, acestia sunt :
  • Noile tehnologii si modele de afaceri;
  • Obiectivele de mediu si sanatate, precum si cele legate de schimbarile climatice;
  • Modificarile care au loc la nivel societal, precum si cele referitoare la modul in care consumatorii au acces, achizitioneaza si utilizeaza autoturismele
  • Schimbarile structurale in sfera educatiei (restructurare, dobandirea unor noi competente, formarea continua)