Termeni și condiții

APIA colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile ulterioare) si ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pe parcursul activitatilor derulate, APIA poate colecta urmatoarele cateogorii de date:

 • Date cu caracter personal de identificare a persoanelor care depun cereri de plata (nume, prenume, CNP, adresa, datele contului bancar) – date necesare pentru inregistrarea si evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identificare a imputernicitilor numiti de persoanele care solicita plata (nume, prenume, CNP) – date necesare pentru inregistrarea si evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identificare
 • Date cu caracter personal de identifcare a imputernicilor desemnati de rentieri (Nume, CNP, Serie si numar CI, Adresa de domiciliu)
 •  Date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (solicitanti, personal APIA au alte persoane care viziteaza spatiile APIA) (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile APIA, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor APIA) – date necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile APIA, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea persoanelor vizate precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de APIA)
 • Date cu caracter personal de identificare a personalului APIA (inclusiv date despre persoanele delegate/detasate de alte institutii catre APIA) (nume, prenume, CNP, adresa, varsta, data nasterii, datele contului bancar, informatii din cazierul judiciar) – date necesare pentru incheierea contractului de munca
 • Date cu caracter personal de contact ale candidatilor la locurile de munca vacante din cadrul APIA (nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, fotografie) – date necesare recrutarii personalului APIA
 • Date cu caracter personal de identificare a vizitatorilor in sediile APIA (nume, prenume, serie si numar CI) – date necesare identificarii persoanelor din exterior care viziteaza sediile APIA

Prin acest document, APIA informeaza persoanele vizate, ale caror date sunt colectate, cu privire la modul in care sunt utilizate aceste date si, in acelasi timp, informeaza persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.

a) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
E-mail: apia@apia.ro
b) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
APIA colecteaza date cu caracter personal ale persoanelor solicitante a platilor pe care le poate prelucra in scopuri precum:

Scopuri operationale

 • inregistrarea cererilor de plata;
 • evaluarea eligibilitatii persoanelor la plata subventiilor si/sau la schemele de plata/masuri de sprijin si ajutor derulate de APIA;
 • efectuarea controalelor prin sondaj asupra informatiilor furnizate de persoanele solicitante (de exemplu, controale de teledetectie);
 • transmiterea comunicarilor si materialelor informative ale APIA

Scopuri specifice managementului resurselor umane

 • elaborarea si semnarea contractului de munca;
 • efectuarea platilor corespunzatoare contractului dumneavoastra de munca;
 • indeplinirea tuturor cerintelor legale referitoare la platile fiscale;
 •  indeplinirea obligatiilor legale legate de conditiile de munca;
 • oferirea de beneficii pentru angajati.
 • evaluarea competentelor profesionale in timpul proceselor de recrutare si selectie pentru candidatii care au aplicat la job

Colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate se realizeaza avand la baza temeiul legal stabilit prin acte normative specifice subventiilor si/sau schemelor de plata/masurilor de sprijin si ajutor derulate de APIA.

c) Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, dupa caz, catre:

 • Autoritati/institutii ale statului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Furnizori de servicii adiacente verificarii eligibilitatii cererilor de plata (de exemplu, servicii de teledetectie)
 • Furnizori de servicii IT pentru mentenanta sistemelor informatice de gestiune a activitatii.

d) Transferul datelor in afara tarii

APIA nu transfera date cu caracter personal in afara tarii.

e) Perioada stocarii datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pe durata necesara relevanta pentru scopurile mentionate mai sus si atâta timp cat este cerut de legislatia nationala aplicabila.

f) Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt colectate de catre APIA au urmatoarele drepturi, conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal colectate de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre APIA;
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune o plângere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Termeni si conditii pentru platforma online de raportare

 1. SERVICII AFERENTE ŞI PLĂȚI
  1. Serviciile aferente pot fi accesate numai dacă deții un Cont de utilizator înregistrat sau ești o Persoană desemnată, fie pe durata Perioadei de probă, fie în baza unui Plan tarifar/ Abonament, în funcție de particularitățile aferente acestora.
  2. Funcționalitățile și condițiile (inclusiv durate, perioade de tarifare și prețuri) disponibile Utilizatorilor în funcție de Planul tarifar / Abonamentul ales sunt indicate în Platformă, în Secțiunea Prețuri. În cazul anumitor Planuri tarifare / Abonamente, ți se va solicita în Platformă să ne contactezi înainte de a achiziționa planul.
  3. Planuri tarifare / Abonamente
   1. În calitate de Utilizator, ai obligația de a plăti prețul corespunzător Planului tarifar/ Abonamentului ales (în cele ce urmează, "Prețul”), în avans.
   2. Planuri tarifare / Abonamente noi. Vei avea acces la funcționalitățile Planului tarifar/ Abonamentul nou odată ce este confirmată plata.
   3. Planuri tarifar / Abonamente în curs de desfășurare / reînnoite. În cazul reînnoirii Planului tarifar / Abonamentului, ai obligația de a efectua plata Prețului înainte de ziua începerii noului Plan tarifar / Abonament.
   4. Ești responsabil pentru plata tuturor costurilor (precum comisioane bancare) asociate plății Prețului.
   5. Ne rezervăm dreptul de a modifica Prețurile aferente Planurilor tarifare / Abonamentelor în orice moment, caz în care te vom notifica în mod corespunzător, iar noile Prețuri se vor aplica de la momentul reînnoirii Planului tarifar / Abonamentului, respectiv de la data alegerii unui nou Plan tarifar / Abonament.
  4. Plata Prețului aferent unui Plan tarifar / Abonament
   1. În cazul alegerii unui Plan tarifar / Abonament, vei putea efectua plata online sau prin transfer bancar, prin intermediul unui procesator autorizat de plăți sau a unei instituții financiare (bănci), după caz. Nu ne asumăm răspunderea în legătură cu serviciul de procesare a plăților prin card bancar oferit de procesatorul de plăți, pentru eventualele erori de orice fel și/sau pentru orice fraudă decurgând din sau în legătură cu funcționarea acestui serviciu.
   2. Pentru claritate, în cazul plății online, ești de acord să respecți termenii si condițiile procesatorului de plăți online, disponibili la adresa https://netopia-payments.com/termeni-si-conditii-platitori/. Plata se efectuează prin sistemul securizat de plăți Netopia Payments. Toate informațiile cardului cu care efectuați plata vor fi completate doar in platforma securizată a procesatorului de plăți și vor fi accesate doar de către acesta. APIA nu accesează și nu reține în niciun fel informațiile cardului utilizat. În orice situație, procesatorul autorizat de plăți este singurul responsabil de securitatea informațiilor tale de plată.
   3. În cazul plăților prin transfer bancar, termenele și sancțiunile menționate în prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător, în măsura posibilă, cu excepția cazului în care decidem de comun altfel.
  5. Reînnoirea unui Plan tarifar / Abonament
   Toate Planurile tarifare / Abonamentele, se reînnoiesc automat, fără a fi nevoie ca tu să parcurgi pași adiționali. Ulterior încheierii perioadei aferente Planului tarifar / Abonamentului ales de către tine, un nou Plan tarifar/ Abonament va începe să curgă, egal ca durată cu cel inițial / anterior. Cu toate acestea, Planul tarifar / Abonamentul nu va fi reînnoit (i.e., nu va fi extinsă perioada), în cazul în care tu sau APIA vă notificați reciproc în acest sens, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei unui Plan tarifar / Abonament anual, respectiv 5 (cinci) zile calendaristice în cazul unui Plan tarifar / Abonament lunar, cu privire la intenția de a nu îl reînnoi. Pentru claritate, vei putea trimite notificarea privind lipsa reînnoirii la adresa de e-mail apia@apia.ro.
 2. Rambursări / modificarea Planului tarifar / Abonamentului
  1. Neutilizarea integrală a beneficiilor Serviciilor aferente până la sfârșitul perioadei aferente Planului tarifar / Abonamentului, nu țin dreptul la niciun fel de rambursare. 
  2. Ai posibilitatea de a opta pentru schimbarea Planului tarifar / Abonamentului cu o variantă inferioară (cu mai puține beneficii și/sau Preț mai mic) numai după finalizarea perioadei Planului tarifar / Abonamentului în curs. În acest caz, trebuie să notifici intenția de modificare a Planului tarifar / Abonamentului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei aferente unui Plan tarifar / Abonament anual, respectiv 5 (cinci) zile calendaristice în cazul unui Plan tarifar / Abonament lunar, la adresa de e-mail apia@apia.ro.
  3. Pentru claritate, vei rămâne responsabil pentru orice plată neachitată în cadrul Planului tarifar / Abonamentului.
 3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. LICENȚĂ
  1. Întregul conținut al Platformei și al Serviciilor aferente, inclusiv, dar fără limitare, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală ale APIA sau ale furnizorilor săi. APIA îți acordă o licență limitată, pentru uz propriu, neexclusivă, netransferabilă și care nu poate fi sublicențiată de a folosi Platforma / Serviciile aferente pentru tine și/sau pentru Persoanele desemnate, după caz, pe perioada și în condițiile aplicabile fiecărui tip de Plan tarifar / Abonament.
  2. În calitate de Utilizator, ai obligația de a respecta Drepturile de Proprietate Intelectuală ale APIA sau ale furnizorilor săi. Folosirea fără acordul Nostru scris a oricăror elemente de pe Platformă este strict interzisă și se sancționează conform legislației aplicabile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de APIA și/sau a unor prevederi contrare din acești Termeni, nimic nu va fi interpretat ca reprezentând un transfer al Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Preluarea de către tine a oricăror informații, date, imagini de pe Platformă în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri care nu sunt expres permise de acești Termeni, fără acordul scris prealabil al APIA este interzisă și se sancționează conform legilor aplicabile.
 4. MENTENANȚĂ
  1. APIA va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că mentenanța Platformei și Serviciilor aferente, care poate necesita întreruperea accesului tău, ****nu va fi efectuată în timpul orelor normale de lucru (de la ora 9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), exceptând operațiunile de mentenanță de urgență, ce pot conduce la întreruperea accesului la Platformă și/sau Serviciile aferente în orice moment. Nu putem însă garanta în orice moment că accesul la Platformă și/sau Serviciile aferente nu vor fi întrerupte în intervalele menționate în prezentul paragraf, caz în care APIA nu va fi responsabilă pentru întreruperea Serviciilor aferente / accesului la Platformă.
  2. Încercăm să actualizăm constant Platforma și Serviciile aferente. În cazul în care descoperi că Platforma / Serviciile aferente includ o eroare, ai posibilitatea ca în orice moment să raportezi acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la adresa de e-mail apia@apia.ro, iar noi vom depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, de a corecta erorile. Înțelegi că Platforma și Serviciile aferente pot include date și informații furnizate de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor pot necesita acțiuni ale acestora și nu se află în întregime în controlul APIA.
 5. CONDUITE INTERZISE
  1. Nu ai dreptul de a utiliza Platforma în scopuri și/sau activități ilegale, imorale sau neautorizate. În utilizarea Serviciilor aferente sau a Platformei, trebuie să te asiguri că nu încalci nicio lege aplicabilă.
  2. Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Serviciile aferente și/sau Platformă, fără notificare prealabilă și cu obligația ta de a acoperi orice prejudiciu cauzat ca urmare a conduitei neconforme, ai obligația de a te abține de la orice conduită neconformă sau cauzatoare de prejudicii față de APIA, inclusiv dar fără limitare: